Presenting Magically

นำเสนอแบบมืออาชีพ

นำภาพตัวเองที่นำเสนอไอเดียและโน้มน้าวผู้ฟังได้ง่าย เรียนรู้และฝึกเครื่องมือที่ง่าย สบาย และประยุกต์ใช้ได้จริงในหลักสูตร Presenting Magically ด้วยวิธีง่ายทีละขั้นตอน

 • ภาษาสมองในการนำเสนอเพื่อโน้มน้าวผู้ฟัง
 • สร้าง Business Case เพื่อการนำเสนอ
 • ฝึกนำเสนอและรับ Feedback ทันที
 • เรียนรู้ผู้ฟัง 4 แบบ
 • รับมือกับคำถามของผู้ฟัง
 • เทคนิคการก้าวข้ามความตื่นเต้นในการนำเสนอ

โน้มน้าว

เมื่อคุณนำเสนอสามารถโน้มน้าวผู้ฟัง ให้ลงมือทำแบบที่คุณต้องการ

Presenting Magically

เชื่อมต่อ

ให้ผู้ฟังอยู่กับคุณตลอดการนำเสนอ เข้าใจไอเดียของคุณเสมอ

Presenting Magically

สื่อโดนใจ

ฝึกใช้สื่อเพื่อการนำเสนอให้ทรงพลัง

Presenting Magically

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • 3 องค์ประกอบหลักของการนำเสนอ
 • เทคนิค 3 why:วิเคราะห์ความต้องการของผู้ฟัง
 • เตรียม Business Case
  • สร้างโครงสร้างการนำเสนอ Step-by-Step 
  • เนื้อหาการนำเสนอ: Business case
   • ก่อน-หลัง
   • ปัญหา-ทางแก้-แผนการลงมือทำ
   • ระยะเวลาและการลำดับการนำเสนอ
  • เข้าใจผู้ฟัง 4 ประเภท
 • สร้างสื่อการนำเสนอ
  • เปลี่ยนข้อมูลตัวเลข เป็นข้อมูลภาพ
  • ออกแบบ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ
 • ฝึกการนำเสนอ
  • เทคนิคการเล่าเรื่อง: Story Telling Techniques
  • การนำเสนอด้วยภาษาสมองและอวัจนภาษาที่ทรงพลัง
  • เทคนิคก้าวข้ามความประหม่าและตื่นเต้น
 • รับมือกับคำถามของผู้ฟัง
 • 3 P เพื่อการนำเสนอที่ทรงพลัง: Practice Practice Practice

สถานที่จัดหลักสูตร 

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์นำเสนอผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษและเป็น วิทยการกรที่ได้รับการรับรองสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

เมื่อหลักสูตร Presenting Magically นอกจากการเรียนและฝึกฝนในห้องอย่างเข้มข้น คุณจะได้ทำแบบประเมินวิธีการนำเสนอของคุณ ได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการนำเสนอ และการติดตามผลแบบ online 1 ครั้ง  รวมสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Presentating Magically เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Persenting Magically 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

เหมาะสำหรับผู้บริหาร เจ้าของกิจการ นักธุกิจ และพนักงานมืออาชีพทุกระดับ ที่ต้องนำเสนองานและต้องการเพิ่มทักษะการนำเสนอแบบมืออาชีพ

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 2 และ 3 เมษายน 2019
 • 29 และ 30 ตุลาคม 2019

การลงทุนของคุณ

มาเปลี่ยนการนำเสนอของคุณอย่างมืออาชีพ เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Presenting Magically อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับชีวิตแบบที่ไม่คาดคิด เพื่อทักษะการนำเสนอ โดนใจผู้บริหารหลายๆคน

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]