Performance Coach

โค้ชเพื่อผลงาน

ชวนมาค้นพบศักยภาพการเป็นโค้ช ที่เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการที่ทรงพลัง ไอน์สไตน์เคยกล่าวไว้ว่า ‘ชีวิตเหมือนการขี่จักรยาน จะรักษาสมดุลย์ ต้องปั่นไปเรื่อยๆ’ โค้ชชิ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ ในการขับเคลื่อนชีวิตของคุณ ไปในทิศทางที่คุณต้องการ ด้วยศักยภาพที่คุณมี มาฝึก…

 • การเปลื่ยนความเชื่อที่จำกัดชีวิตเรา
 • ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง
 • ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ
 • การตั้งเป้าหมาย S.M.A.R.T
 • การใช้ GROW โมเดลเพื่อการโค้ชชิ่ง

สำเร็จร่วมกัน

จัดการผลงานและพัฒนาทักษะของทีมด้วยการโค้ชเพื่อผลงาน

เรียนรู้และประยุกต์ใช้

สร้างแรงจูงใจและเชื่อมต่อกับคนอื่น เพื่อเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกัน

มุ่งเป้าสู่ความสำเร็จ

พัฒนาศักยภาพผู้นำระดับถัดไปและผลักดันให้ทีมบรรลุเป้าหมาย

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจโลกภายในของตนเองในฐานะโค้ช: การทำงานของสมองเพื่อกำจัดความเชื่อที่จำกัดตัวเรา
 • หลักการของการโค้ชเพื่อผลงาน; การเป็นโค้ชที่มีประสิทธิภาพต้องทำอะไร อย่างไร และสำคัญอย่างไร
 • ทักษะหลักสำหรับการเป็น โค้ชเพื่อผลงาน
  • ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ
  • ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง
  • ทักษะการให้ feedback อย่างสร้างสรรค์
  • ทักษะการสร้างไมตรี-Rapport
  • ทักษะการสังเกตอวัจนภาษา
  • ทักษะการสนับสนุนและท้าทายที่ถูกจังหวะ
 • กรอบการทำงานของการโค้ชชิ่ง: Step-by-Step Coaching
 • การตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T พร้อมแผนลงมือทำ
 • GROW โมเดลภาคปฏิบัติ
 • การฝึกโค้ชเพื่อผลงานในสถานการณ์จริง

สถานที่จัดหลักสูตร 

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษและเป็น วิทยการกรที่ได้รับการรับรองสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร Performance Coach เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่หลากหลาย; กล่องเครื่องมือในการโค้ช คู่มือการโค้ชชิ่งที่ละขั้นตอน และ การโค้ชชิ่ง online 3 ครั้ง และรวม แผ่นงานเพื่อไปประยุกต์ใช้การบริหารจัดการ สื่อสารสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Performance Coach เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Performance Coach 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และทุกคนที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านการสื่อสาร

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 13 และ 14 กุมภาพันธ์ 2019
 • 27 และ 28 สิงหาคม 2019

การลงทุนของคุณ

มาเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำด้วยหลักสูตร Performance Coach เพียง 8,500 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Performance Coach อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับชีวิตแบบที่ไม่คาดคิด เพื่อยอดขายและผลงานทางธุรกิจ

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]