หลักสูตรประกาศนียบัตร NLP Practitioner

โอกาสของคุณมาถึงแล้ว! หลักสูตรสัมมนาที่ดีที่สุด เรียนกับวิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ และ Mr.Niels Ammerlaan วิทยากรสายตรงรับรองความเป็นมืออาชีพจาก Dr.Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP และ The Society of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา หลักสูตรสำหรับ NLP มือใหม่และคนที่อยากเรียนศาสตร์ NLP เพิ่มเติม

ยกระดับทักษะ NLP แบบมืออาชีพ

การสื่อสารระดับจิตใต้สำนึก ทักษะการสะกดจิต และเทคนิคอื่นๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของคุณไปในระดับที่ต่างไปจากเดิม

เรียนกับวิทยากรสายตรง

วิทยากรของเราเรียนและฝึกทักษะโดยตรงจาก Dr.Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP และ The Society of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา

สุข ปิติยินดี และมั่งคั่ง

หลักสูตร NLP Practitioner ได้สร้างความสุข ความปิติยินดี และความมั่งคั่งอย่างคาดไม่ถึงกับผู้คนมากมาย

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • เรื่องราวเกี่ยวกับ NLP: เราจะเรียนกันอย่างไร (อ่าน: NLP คืออะไร?)
 • เรื่องราวของเรา: แนะนำตัว รู้จักกันและกัน
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับ NLP
 • NLP คืออะไร?
 • 4 Pillars ของ NLP
 • ระบบตีความผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5: Representational Systems
 • กิจกรรมเรียนรู้การนำระบบตีความผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 มาใช้จริง
 • กิจกรรมเรียนรู้ระบบตีความผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคนอื่น
 • ระบบตีความผ่านประสาทสัมผัส: Submodalities
 • การอ่านการเคลื่อนตา: Eye Assessing Cues
 • การสร้างไมตรี: Rapport
 • การฟังภาษาและอวัจนภาษา
 • เทคนิคการทำท่าเหมือนและการทำท่าต่าง
 • สมมตติฐานแบบ NLP
 • การนำสมมตติฐานแบบ NLP ไปปรับใช้ในชีวิต
 • Circle of Excellence: ประเมินจุดแข็งของคุณ
 • การจัดการกับสภาวะทางอารมณ์ของคุณ: ทุกที่ ทุกเวลา
 • การจัดเรียงข้อมูลของสมองด้วย Meta Program
 • เทคนิคการพัฒนาประสาทสัมผัส: Sensory Aculty
 • กลยุทธ์การนำประสาทสัมผัสมาใช้
 • กลยุทธ์การดึงประสาทสัมผัสมาใช้อย่างเต็มที่
 • Meta Model คืออะไร และใช้อย่างไร?
 • รูปแบบของ Meta Model ที่เราใช้ในปัจจุบัน
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง Meta Model และ Milton Model
 • การถามคำถามที่ถูกต้อง ด้วยเทคนิค Pacing และ Leading
 • การตั้งเป้าหมายด้วย Well Formed Outcomes
 • กิจกรรม Association และ Disassociation
 • กิจกรรม Perceptual Positions
 • หลักการ 5 ข้อของการปักหมุด: Anchoring
 • Step-by-Step การสร้างหมุด
 • กิจกรรมการเพิ่มพลังหมุดที่ปัก
 • การสะกดจิตแบบ Stage, Street และ Clinical
 • Milton Ericson ที่เกี่ยวข้องกับ Dr.Richard Bandler
 • เทคนิคการพาเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายแบบ Dave Elman
 • วิชาสะกดจิต 101
 • ลงมือฝึกปฏิบัติสะกดจิตสร้างสุข
 • การปักหมุดในสภาวะต่างๆ
 • เทคนิค Chaining Anchor
 • เทคนิคลบหมุดที่ปัก:Collapsing Anchor
 • เทคนิคการเปลี่ยนความรู้สึกต่อประสบการณ์ในอดีต
 • เทคนิค Re-Parenting เยียวยาเด็กน้อยภายในตัวเรา
 • เทคนิค Swish Pattern
 • เทคนิค Submodality Mapping
 • กลยุทธ์การประยุกต์ใช้ NLP ในมิติต่างๆ
 • NLP สำหรับนักขาย
 • การตั้งเป้าหมายและความมั่งคั่งแบบ NLP
 • เทคนิคการทำงานกับจิตใต้สำนึกหรือความเชื่อที่จำกัดตัวเรา
 • เทคนิคการเอาตัวเองออกเป็นผู้ดู
 • เทคนิคการแก้ความกลัว (Fast Phobia Cure)
 • เทคนิดดามหัวใจ สำหรับคนอกหัก
 • เทคนิคการสร้างกรอบความคิดใหม่
 • เทคนิค Visual Squash
 • การทดสอบทักษะ NLP เพื่อประกาศนียบัตร
 • เลือกเทคนิคที่คุณถนัด
 • ให้คำปรึกษาและเป็น Mentor ให้ตลอดไปหลังจบการอบรม
 • ประกาศนียบัตร และฉลอง!

สถานที่

โรมแรม 5 ดาวในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพฯ

วิทยากร

วิทยากรมืออาชีพ อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ และ Mr.Niels Ammerlann วิทยากรสายตรงรับรองความเป็นมืออาชีพจาก Dr.Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP และ The Society of NLP ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประกาศนียบัตร NLP

เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมจบหลักสูตรแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรที่มีลายเซ็นต์จริงจาก Dr.Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP และ John La Valle ประธานสมาคม NLP จากประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมกับวิทยากรทั้งสองท่าน อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ และ Mr.Niels Ammerlaan

ประกาศนียบัตรนี้ รับรองมาตราฐานการสอน และทักษะ NLP ที่คุณจะได้รับในหลักสูตรนี้

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

คู่มือ NLP Practitioner ที่ประกอบด้วยคำอธิบายแต่ละหัวข้อ เทคนิคแบบละเอียด แบบฝึกหัด แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NLP มากไปกว่านั้นรวมอาหารกลางวัน กาแฟและชา อาหารว่าง ตลอดทั้งวัน และที่สำคัญที่สุดคือที่ปรึกษาและ Mentor หลังจากจบหลักสูตรตลอดชีพ

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • รุ่นที่ 23: 31 มกราคม, 1-3, 9-10, 16-17 กุมภาพันธ์ 2019
 • รุ่นที่ 24: 14-17, 21-24 มีนาคม 2019

ระยะเวลา

หลักสูตรจัดเต็ม 8 วัน

เริ่มเรียน 10.00 และจบประมาณ 17.30

หลักสูตรเหมาะกับใคร

เจ้าของธุรกิจ CEO ผู้บริหารองค์กร  ที่ปรึกษา วิทยากร Coach วิศวกร สถาปนิก หมอฟัน บุคคลทั่วไป และผู้ที่กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

การลงทุนของคุณ

จำนวนจำกัด เพียงแค่ 51,999 บาท จากค่าเรียนเต็ม 57,999 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร NLP Practitioner นี้อาจสร้างความสุข ความปิติยินดี และความมั่งคั่งแบบที่คาดไม่ถึง ลองปรึกษาเราก่อน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะรับมือกับเรื่องดีๆ มากมายในชีวิตได้

ผู้เข้าร่วมสัมมนา พูดถึงหลักสูตร NLP Practitioner