maximize Team potential

สร้างสุข สร้างทีม

พนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ขับเคลื่อนผลสำเร็จขององค์กร การเสริม สร้าง สุข ส่งผลให้เกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมของพนักงานในองค์กร การประสานงานราบรื่น และสร้างผลงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กร ชวนมาสร้างทีมผ่านกิจกรรม…

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม และกิจกรรมเพื่อปลอกเปลือก ถอดหัวโขน 
 • กิจกรรมการเรียนพัฒนาสมอง และการทำงานร่วมกันด้านต่างๆ เช่น การวางแผน บริการจัดการทรัพยากร การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์
 • เทคนิค Positive Feedback เพื่อทีมมีสุข

เพิ่ม

ขยายทัศนคติ "ทำได้-can do" และเพิ่มความสุขการทำงานร่วมกันเป็นทีม

เปลี่ยน

เปลี่ยนอคิตและความขัดแย้งเป็นเข้าใจแบบที่เขาเป็น

มุ่งมั่น

สร้างความมุ่งมั่นลงมือทำเพื่อบรรลุเป้าหมายของทีม

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • กิจกรรมละลายพฤติกรรม
 • เข้าใจการทำงานของสมองและความเชื่อที่จำกัดการทำงานเป็นทีม
 • กิจกรรม ‘Movie Maker’ เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์และความร่วมมือ
 • กิจกรรมการสร้างทีมต่างๆ (เลือกตามความท้าทายที่องค์กรเจออยู่)
  • เรือน้อยคอยรัก เน้นการวางแผน คิดอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และความสนุกสนาน
  • เชฟกะทะเหล็ก เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด การทำงานเป็นทีม และการมอบหมายงาน
  • สร้างเครื่องยิงโบราณ เน้นการแก้ปัญหา คิดนอกกรอบ การบริหารทรัพยากรที่มีจำกัด การแข่งขัน สนุกสนาน
  • ตามล่าหาสมบัติ เน้นการทำงานร่วมกัน การบริหารเวลา ความคิดสร้างสรรค์
  • กีฬาฮาเฮ เน้นการแข่งขันเป็นทีม การทำงานร่วมกัน และความเสียสละ
 • ทบทวน สิ่งที่ได้เรียนรู้จากวันที่ 1 และละลายพฤติกรรม
 • กิจกกรมเลโก้ เพลย์ เน้นการสื่อสาร การวางแผน การบริหารเวลา และการทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
 • กิจกรรม Positive Feedback เน้นการกลับมาพูดคุยกันดีๆ และรับฟังกันและกัน
 • ทบทวนการเรียนรู้ด้วยการวาดภาพด้วย Summary Visualization

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์วิรวัฒน์ ญาณวุฒิ เชี่ยวชาญการละลายพฤติกรรม กิจกรรมสร้างทีมวานทั้ง indoor และ outdoor ขนาด 30 – 1,000 คน มามากว่า 10 ปี

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Maximize Team Potential เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสร้างทีมที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

เมื่อหลักสูตร Maximize Team Potential รวมอุปรณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ รวมถิงเอกสารสรุปกิจกรรม และของที่ระลึก

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Maximize Team Potential 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

พนักงานทุกระดับในองค์กร รวมถึงชาวต่างชาติในองค์กร วิทยากรของเราสามารถทำกิจกรรมแบบ Bilingual

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 9 และ 10 ตุลาคม 2019

การลงทุนของคุณ

มาสนุกพร้อมสาระกับหลักสูตร Maximise Team Potential เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Maximize Team Potential อาจสนุกสนานพร้อมไปกับการเรียนรู้ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับชีวิตแบบที่ไม่คาดคิด

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]