Influencing for success

โน้มน้าวให้สำเร็จ

การโน้มน้าวคนที่เราไม่มีอำนาจเหนือเขา จะกลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อมาเรียนกับเรา หาเราแค่รู้เทคนิคและนำไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ การโน้มน้าวคนอื่นจะง่ายกว่าที่คุณคาดคิด…

 • กลวิธีการโน้มน้าวใจ
 • เข้าใจโลกภายในของผู้อื่น
 • 5 ทักษะสำคัญเพื่อการโน้มน้าวใจผู้อื่น
 • การอ่านภาษากายของคนที่เราโน้มน้าว
 • เทคนิคและวิธีการรับมือกับการต่อต้าน

เชื่อมต่อ

สร้างความเชื่อถือและร่วมมือกัน ด้วยไอเดียและ

Influencing for Success

ค้นพบเคล็ดลับ

เอาชนะความท้าทายในการโน้มน้าวต่างสถานการณ์ ด้วยผลลัทธ์ด้านบวกทั้งสองฝ่าย

Influencing for Success

ความมุ่งมั่น

พัฒนาทักษะที่จะช่วยให้ผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบและทำตามจนบรรลุผลลัพธ์

Influencing for Success

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • เข้าใจรูปแบบการโน้มน้าวของตนเอง
 • รูปแบบการโน้มน้าวแต่ละประเภทและพลังงาน: ผลักและดึง
 • ขยายฐานอำนาจ
 • สิ่งกีดขวางการโน้มน้าวผู้อื่น
 • กระบวนการโน้มน้าว 5 ขั้นตอน
  • ชี้แจงความต้องการ
  • ความต้องการสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ
  • เข้าใจโลกภายในของผู้พูด
  • ประเมินความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง
  • ตัดสินใจลงมือทำ
 • กลวิธีการโน้มน้าวใจ
 • ทักษะสำคัญ 5 เรื่องทำให้เป็นนักโน้มน้าวใจ
  • การฟังแบบ Emphatic Listening
  • ทักษะการถามคำถาม
  • ทักษะการสร้างไมตรี:Rapport
  • การให้ฟีดแบคแบบสร้างสรรค์
  • ทักษะการพูดแบบ assertive
 • รับมือกับพฤติกรรมที่ท้ายทายในการโน้มน้าว
 • เทคนิคจัดการกับการต่อต้าน
 • กรณีศึกษาเพื่อฝึกการโน้มน้าวผู้อื่น

สถานที่จัดหลักสูตร

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร Influencing for Success เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการและการสื่อสารที่หลากหลาย; แบบประเมินการสื่อสารรายบุคคลและการติดตามผล online 1 ครั้ง  รวมสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Influencing for Success เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Influencing for Success 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสูตร Influencing for Succes ออกแบบมาเพื่อ ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ คนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจทุกระดับ ที่ทำงานร่วมกับคนอื่น

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 24 และ 25 เมษายน 2019

การลงทุนของคุณ

มาพัฒนาทักษะการโน้มน้าวด้วยหลักสูตร Influencing for Success เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Influencing for Success อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านบวกให้กับชีวิตแบบที่ไม่คาดคิด ทำให้โน้นน้าวคนอื่นและสร้างความสำเร็จด้านอื่นๆ

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]