Goal Setting in a day

หลักสูตร ‘ตั้งเป้าหมายในหนึ่งวัน’ ออกแบบเพื่อให้คุณมองภาพชีวิตปัจจุบันที่เชื่อมกับเป้าหมายและความฝันในชีวิต เรียน ‘why’ และตั้งเป้า ‘how’ เพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิตพร้อมกับเรา!

เชี่ยวชาญ

ตั้งเป้าหมายแบบ NLP และเรียนรู้การเห้ฯภาพความสำเร็จใอนาคตเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า

เติมพลังชีวิต

เพิ่มทิศทางในแบบของเรา และเสริมพลังชีวิตให้กับตนเอง

เชื่อมโยง

ค้นพบวิธีโน้มน้าวตนเอง ทำให้มีพลังในชีวิต

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

  • การตั้งเป้าหมายเพื่อความสำเร็จแบบ NLP
  • ออกแบบเป้าหมายชีวิตแบบของคุณ ลงลึกถึงจิตใต้สำนึก คุณค่าและความเชื่อ
  • เปลี่ยนการผัดวันประกันพรุ่ง เป็น ‘ลงมือทำ’ ด้วยเทคนิค NLP
  • รู้และกำจัดความเชื่อที่จำกัดตัวเรา เพื่อหนุนให้เกิดความสำเร็จ
  • กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจแบบของคุณ

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตรGoal Setting in a Day เป็นหลักสูตรที่เน้นการใช้เครื่องมือและเทคนิค NLP ที่หลากหลาย เพื่อไปประยุกต์ใช้การตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต และผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้รับ Motivation Planner ที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อช่วยให้เป้าหมายสำเร็จได้เร็วขึ้น

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

สถานที่จัดหลักสูตร

รงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

 

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Goal Setting in a day เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีคุณภาพ และนำไปใช้ใน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Goal Setting in a Day 1 วัน

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่อยากพัฒนาตนเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า โค้ช-Coaches วิทยากร-Trainers ที่ปรึกษา-Consultants นักทรัพยากรบุคครหรือ HR มืออาชีพ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการขาย ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ  NLP Practitioners และ NLP Master Practitioners และบุคคลทั่วไปที่อยากยกระดับชีวิตให้ดีขึ้น

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

  • 18 ธันวาคม 2019

การลงทุนของคุณ

มาเพื่มศักยภาพและสร้างความสำเร็จร่วมกัน Goal Setting in a Day for 5,800 บาท

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]