Five Step Sales

นักขายมืออาชีพ

หลักสูตรนี้ออกแบบโดยใช้เครื่องมือ NLP-Neuro Linguistic Programming เน้นเรื่องการเพิ่มทักษะการขายไปอีกขั้น ต่อยอดจากทักษะพื้นฐานการขาย เปลี่ยนการขายเป็นที่ปรึกษา เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ ชวนมาฝึก…

 • ภาษาสมองเพิ่มยอดการขาย
 • การอ่านภาษากายช่วยสร้างความไว้ใจ
 • ทักษะการฟังความต้องการของลูกค้า
 • คำถามทรงพลังเพิ่มโอกาสการปิดการขาย
 • เทคนิคการรับมือกับข้อโต้แย้ง
 • การปิดการขายเหมือนไม่ได้ขาย

ซื้อด้วยความรู้สึก vs ความคิด

เข้าใจการตัดสินใจชื้อของลูกค้าใช้ทั้งความรู้สึกและความคิด

Five Step Sales

ออกแบบกระบวนการขาย

นำเสนอขายตามสไตล์ของผู้ซื้อแต่ละคนและพูดภาษาแบบเดียวกัน

ปิดการขาย

เรียนรู้ศิลปะการตั้งคำถามทรงพลัง เพิ่มโอกาสการปิดการขาย

Five Step Sales

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • ทัศนคติความสำเร็จของ Sales
 • ภาพรวม 5 ขั้นการขายแบบมืออาชีพ
 • ก่อร่างสร้างไมตรี:Rapport
  • สร้างไมตรี: rapport ในกระบวนการขายทำอย่างไร
  • การใช้ภาษากายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจระดับจิตใต้สำนึก
  • การใช้ภาษาเพื่อความสำเร็จด้วยระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ศิลปะการถามคำถามที่ถูกต้อง
  • ประยุกต์ใช้เมต้าโมเดล :Meta Model เพื่อถามคำถามและได้คำตอบที่ชัดเจน
  • ฝึกทักษะการฟังเพื่อเข้าใจความต้องการของลูกค้า
 • การหาความต้องการของลูกค้า
  • ถามคำถามและฝึกการถามคำถามเพื่อดึงความต้องการของลูกค้าอกกมา
  • ประยุกต์ใช้เทคนิคการโน้มน้าวใจ
  • จับคู่ความต้องการของลูกค้ากับสินค้าหรือบริการ
   • คุณสมบัติ:Feature-ข้อได้เปรียบ:Advantage-คุณประโยชน์:Benefit ของสินค้า/บริการของเรา
   • ดึงความต้องการที่แท้จริงจากลูกค้าเทคนิคการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่:Reframing techniques
  • ถามยอดสั่งซื้อ
  • เทคนิคการจัดการกับข้อโต้แย้งจริงและข้อโต้แย้งหลอก
  • เทคนิคการปิดการขาย

Five Step Sales

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Five Steps Sales เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะนักขายมืออาชีพ สร้างยอดขาย

สถานที่จัดหลักสูตร 

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

Five Step Sales

ใครสอน

Niels Ammerlaan มีประสบการณ์การเป็นเจ้าของธรกิจ เชี่ยวชาญด้าน IT และการออกแบบระบบมามากกว่า 20 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

หลักสูตร Five Steps Sales รวมกล่องเครื่องมือการขาย: ชุดคำถามเพื่อความสำเร็จ เครื่องมือการประเมินการขาย รวมถึงสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Five Steps Sales 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสูตรนี้เหมาะกับพนักงานขาย หัวหน้างานฝ่ายขาย ผู้จัดการฝ่ายขาย ผู้ช่วยขาย ที่มีประสบการณ์การขาย และอยากพัฒนาทักษะการขายไปอีกระดับด้วยศาสตร์ NLP

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 11 และ 12 กรกฏาคม 2019
 • EDIT

การลงทุนของคุณ

มาเป็นนักขายมืออาชีพด้วย 5 ขั้นตอนเพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Five Steps Sales อาจทำให้รายได้คุณเติบโตแบบก้าวกระโดด และเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจคุณอย่างคาดไม่ถึง

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]