Conflict resolution

ความขัดแย้ง บริหารได้

ในการทำงานร่วมกัน ความขัดแย้งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือส่วนตัว หลักสูตรนี้ช่วยให้เข้าใจความขัดแย้งมากขึ้น และเพิ่มทักษะให้เราสามารถเปลี่ยนความแตกต่าง เช่นความต้องการ ความคิดเห็น ความคาดหวัง และมุมมอง ให้กลายมาเป็นความมุ่งมั่น ร่วมมือกัน จนกลายเป็นสถานการณ์แบบ win-win ร่วมกัน

 • เข้าใจความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง
 • วางกลยุทธ์จัดการกับความขัดแย้ง
 • เทคนิคการจัดการกับความเครียดและความฉุนเฉียว
 • 5 ขั้นตอนเพื่อบริหารความขัดแย้ง
 • ทักษะต่างๆที่จำเป็นสำหรับจัดการกับความขัดแย้ง

เชี่ยวชาญ

มาเรียนรู้กระบวนการบริหารความขัดแย้ง และเป้นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

Conflict Resolution

เพิ่มความมั่นใจ

จัดการกับบทสนทนายากๆด้วยความมั่นใจ สงบ และอยู่บนพื้นฐานเป้าหมายร่วมกัน

พัฒนา

เพิ่มเครื่องมือสำหรับสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดข้อตกลงและผลลัพธ์

Conflict Resolution

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • ความขัดแย้งคืออะไร?
 • กลยุทธ์การบริหารจัดการความขัดแย้ง: โฟกัสและการใข้พลัง
 • จัดการกับอารมณ์ต่างๆ
  • เทคนิคการจัดการกับความเครียด
  • เทคนิคการจัดการกับอารมณ์ฉุนเฉียว
 • สไตล์การจัดการความขัดแย้งของคุณ
 • 5 ขั้นตอนการบริหารความขัดแย้ง
  • ระบุความต้องการของแต่ละฝ่าย
  • ตรวจสอบรากเหง้าของปัญหาด้วย แผนภาพเหตุและผล
  • สร้างทางเลือก
  • ร่วมกันหาทางออกที่ดีที่สุด
  • ประเมินและลงมือทำ
 • กล่องเครื่องมือการสื่อสาร เพื่อจัดการกับความขัดแย้ง
  • การใช้ภาษาเชิงรุก
  • เทคนิคการถามคำถาม
  • เทคนิคการฟังด้วยใจ
  • เทคนิคการอ่านภาษากายและการสร้างไมตรี:Rapport
 • เทคนิคการส่งสารที่อาจให้เกิดความขัดแย้ง
 • พัฒนา Action Plan ของตนเองเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Conflict Resolution เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการบริหารข้อขัดแย้ง และนำไปใช้ในธุรกิจ

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

เมื่อเข้าหลักสูตร Conflict Resolution นอกจากเอกสารประกอบการสอน ยังมีเครื่องมือจัดการอารมณ์ แนวทาง Step-by-Step การบริการจัดการความขัดแย้ง และสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Conflict Resolution Teams 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะการจดัการกับความขัดแย้งไปอีกระดับ

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 6 และ 7 พฤศจิกายน 2019

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสุตร  Building Effective Teams รับจำนวนจำกัด เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Conflict Resolution อาจสร้างให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบคาดไม่ถึง ทำงานร่วมกันได้สนุกสนานมากขึ้นและกระบวนการทำงานง่ายขึ้น.

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]