Communicating Effectively

สื่อสารสร้างความสำเร็จ

มาเรียนรู้ทักษะการสื่อสารระดับโลกที่พิสูจน์มาแล้วกว่า 40 ปี และเป็นรูปแบบภาษาที่สื่อสารโดยตรงกับสมอง ชัดเจน ตรงประเด็น ได้ผลลัพธ์ ลดข้อจำกัด เพิ่มโอกาสให้กับชีวิต

 • ภาษาสมองที่ส่งผลโดยตรงกับพฤติกรรม
 • แบบทดสอบสไตล์การสื่อสารที่เราชอบใช้
 • จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในเรื่องการสื่อสาร
 • เสริมจุดแข็งทำให้คุณยิ่งสื่อสารได้อย่างโดดเด่น
 • การอ่านและใช้ภาษากายในการสื่อสาร
 • ทักษะการฟังด้วยหัวใจ เพื่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

ค้นพบ

ค้นพบรูปแบบการสื่อสารที่ตนเองชอบใช้ เรียนรู้การนำไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นๆ

Communicating Effectively

ดึงจุดแข็ง

เรียนและประยุกต์เครื่องมือต่างๆ เพิ่มทักษะการสื่อสารของคุณ

Communicating Effectively

ฟังด้วยใจ

พัฒนาทักษะการฟังเชิงลึกและประยุกต์ใช้ภาษาและอวัจนภาษาในการสื่อสาร

Communicating Effectively

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • เรียนรู้การทำงานของสมองที่ช่วยเพิ่มทักษะการสื่อสารตามสไตล์ของคุณ
 • เข้าใจความเชื่อที่จำกัดเราไว้
 • เข้าใจสไตล์การสื่อสารที่คุณชอบใช้ รู้จุดแข็งและจุดอ่อน พร้อมทั้งวิธีเสริมจุดแข็งด้านการสื่อสาร
 • 7 ขั้นตอนการสื่อสารที่เปี่ยมประสิทธิภาพ ทำให้คุณโด่ดเด่นในการสื่อสาร
 • เทคนิคการใช้ภาษากายในการสื่อสาร: การสร้างไมตรี:Rapport การอ่านเคลื่อนนัยตา และการสื่อสารด้วยภาษากาย
 • ฝึกการสื่อสารผ่านเรื่องราว
 • ศิลปะการให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์เพื่อเกิดผลลัพธ์
 • การฟังด้วยใจ

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Communicating Effectively เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสื่อสารที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

สถานที่จัดหลักสูตร 

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์นำเสนอผู้บริหารและพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น อาจารย์เชี่ยวชาญพิเศษและเป็น วิทยการกรที่ได้รับการรับรองสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) จาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

Communicating Effectively

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

เมื่อหลักสูตร Communicating Magically นอกจากการเรียนและฝึกฝนในห้องอย่างเข้มข้น คุณจะได้ทำแบบประเมินการสื่อสารของคุณ ได้วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนการสื่อสาร และแผนงานการสื่อสาร รวมสื่อการสอนต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Communicating Effectively 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้บริหาร นักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิามทักษะการสื่อสารเชิงลึก

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 11 และ 12 มิถุนายน 2019

การลงทุนของคุณ

มาเจาะลึกและเพิ่มทักษะการสื่อสาร เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Communicating Effectively อาจสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการสื่อสาร การโน้มน้าวคนอื่น และทำให้คุณเริ่มฟังคนอื่นมากขึ้น จนมีแต่คนอยากเข้ามาพูดคุยด้วย

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]