building effective teams

สร้างทีม สร้างผลงาน

การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทีมงานเดินไปด้วยเป้าหมายเดียวกัน ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และใช้ศักยภาพของสมาชิกในทีมได้สูงที่สุด ชวนมาเข้าใจและฝึก…

 • วิเคราะห์ตนเองในฐานะหัวหน้าทีม
 • 4 ขั้นตอนการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ: Forming–Storming-Norming-Performing
 • บทสนทนาระหว่างหัวหน้าทีมและลูกทีมแต่ละระยะ เพื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่ง
 • ประเมินความผิดปกติของทีม 5 แบบและวิธีแก้
 • ฝึกใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อเกิดทีมที่มีประสิทธิภาพ

ทำงานร่วมกัน

เรียนวิธีการผลักดันให้ทีมทำงานร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ

Building Effective Teams

เรียนรู้และประยุกต์ใข้

สื่อสารกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

Building Effective Teams

มุ่งมั่นตั้งใจ

ใช้เครื่องมือและกระบวนการสร้างทีมเปี่ยมศักยภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และได้ผลลัพธ์

Building Effective Teams

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

 • วิเคราห์ตนเองในฐานะหัวหน้าทีม
 • ปัจจัยสำคัญในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพ
 • ค้นพบการสร้างทีม 4 ระยะ: Forming-Storming-Norming-Performing
 • บทสนทนาของหัวหน้ากับทีมในแต่ละระยะของการสร้างทีม
 • ความผิดปกติ 5 แบบของทีมงาน:ประเมินปัญหาของทีมงาน
 • สร้างทีมที่มีประสิทธิภาพด้วย 5 ขั้นตอน
  • ตั้งเป้าหมายชัด
  • รู้และประเมินศักยภาพของสมาชิกในทีม
  • กระจายงานและจัดลำดับความสำคัญของงาน
  • ร่างแผนการทำงาน
  • สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในทีมและบริหารความขัดแย้ง
 • ทักษะสำคัญสำหรับการบริหารทีมงาน
  • ทักษะการฟัง
  • ทักษะการโค้ชชิ่ง
  • ทักษะการให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์
  • ทักษะการมอบหมายงาน
 • กรอบวิธีการสื่อสารกับทีมงาน
  • ตั้งเป้าหมายแบบ S.M.A.R.T 
  • ประเมินรูปแบบการสื่อสารของสมาชิกในทีม
  • 4P สำกรับการทำสรุปานของทีม และการประชุมทีม
  • 4  ขั้นตอนการสร้างความไว้วางใจในทีม: Trust
  • ทักษะการสร้างแรงจูงใจและจัดการความขัดแย้ง

เราจะได้อะไรจากหลักสูตรนี้

โรงแรม A-class ใจกลางกรุงเทพฯและเชียงใหม่

ใครสอน

อาจารย์ณัฐพัชร์ ด่านเบญจพรรณ มีประสบการณ์การพัฒนาบุคลากร ด้านภาวะผู้นำ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง มามากกว่า 15 ปี ยิ่งไปกว่านั้น เป็นวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษสาขา Neuro Linguistic Programming (NLP) และได้รับการรับรองโดยตรงจาก สมาคม Society of NLP และ Dr. Richard Bandler ผู้ร่วมคิดค้นศาสตร์ NLP

ลงทุนแล้วได้อะไรบ้าง

เมื่อเข้าหลักสูตร Building Effective Team นอกจากเอกสารประกอบการสอน เครื่องมือการประเมินทีม แบบประเมินรูปแบบการสื่อสารรายบุคคล รวมอุปรณ์ แนวทาง Step-by-Step ในการสร้างทีม และสื่อการสอนรูปแบบต่างๆ

ในระหว่างการอบรม เราจัด อาหารกลางวัน กาแฟ ชา และขนมตลอดทั้งวัน

ประกาศนียบัตร

เมื่อผ่านการอบรมหลักสูตร Building Effective Teams เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมอบรม ลงลายมือชื่อจากอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งตราประทับของบริษัทมายด์ ทูลส์ เพื่อการันตีทักษะการสร้างทีมที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ในธุรกิจ

ระยะเวลา

ระยะเวลาการอบรม Building Effective Teams 2 วัน 

เริ่มการอบรม 10:00 และ 17:30 โดยประมาณ

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้บริหารทุกระดับ เจ้าของธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ พนักงานที่กำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน

หลักสูตรจัดเมื่อไหร่

 • 10 และ 11 กันยายน 2019
 • 26 และ 27 พฤศจิกายน 2019

การลงทุนของคุณ

มาเรียนรู้การสร้างทีมด้วยหลักสุตร  Building Effective Teams เพียง 7,600 บาท

ข้อควรระวัง

หลักสูตร Building Effective Teams อาจสร้างให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมแบบคาดไม่ถึง ทำงานร่วมกันได้สนุกสนานมากขึ้นและกระบวนการทำงานง่ายขึ้น

ลงทะเบียน! เพื่อรับเทคนิค เครื่องมือ และบทความการบริหารจัดการใหม่!

[mc4wp_form id="552"]