การพัฒนาตัวเองเป็นกุญแจสำคัญ ที่สร้างการเติบโตและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจและรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวัน การพัฒนาตัวเองเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและสิ่งสำคัญ ที่สร้างความแตกต่างให้คุณ

หลักสูตรพัฒนาตนเอง

มายด์ ทูลส์ หลักสูตรพัฒนาตนเอง Neuro Linguistic Programming

Neuro-Linguistic Programming หรือ NLP เป็นกระบวนการที่ทรงพลัง ในการถอดแบบความสำเร็จและสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตตนเองและผู้อื่น

NLP เป็นศาสตร์ที่อยู่บนพื้นฐานโครงสร้างทางจิตวิทยาที่ว่า เราสามารถระบุ เรียนรู้ และปรับเปลี่ยน ผลลัพธ์ในชีวิตเราตามแบบที่เราเลือก เราสามารเป็นนายเหนืออารมณ์ และควบคุมการทำงานของสมองเราได้

สร้างความมั่นใจและแรงจูงใจในทุกสถานการณ์ ใช้ภาษาที่ส่งผลโดยตรงกับสมอง เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ชอบของตนเองและคนอื่น เรียนรู้การลบข้อจำกัดในชีวิต [Read More …] การพัฒนาตนเอง