ค้นพบศักยภาพการโค้ชที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณ ด้วยเครื่องมือการจัดการและเครื่องมือในการโค้ชที่ทรงพลัง  ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า ‘ชีวิตเหมือนการขี่จักรยาน จะรักษาสมดุลย์ต้องปั่นไปเรื่อยๆ’ ทักษะการโค้ชชิ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ ช่วยพัฒนาและสร้างการเติบโตให้ตนเองและลูกน้อง ในฐานะหัวหน้างาน [อ่านต่อ …]

การเป็นผู้นำเหนือผู้นำเป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเฉพาะด้วยเครื่องมือ NLP สำหรับผู้นำที่ต้องการนำและพัฒนาทีมงานไปอีกระดับ การจะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม มั่นลับเลื่อยคม เพิ่มทักษะและรักษาทัศนคติที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ ทักษะเหล่านั้น [อ่านเพิ่มเติม …]

ในโลกธุรกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม ทั้งความรู้ ทักษะ เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการทำงาน หลักสูตรนี้ช่วยให้เตรียมความพร้อม วางแผน เพิ่มทักษะการสื่อสารกับทีมงาน สร้างความไว้วางใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ พร้อมลงมือทำเพื่อ [อ่านต่อ …]