จินตนาการเห็นภาพตัวเองกำลังนำเสนอไอเดียและโน้มน้าวคนอื่นได้อย่างง่ายดายที่สุด หลักสูตรการนำเสนอมืออาชีพของมายด์ ทูลส์ สอนด้วยเครื่องมือง่ายๆ ที่จะทำให้คุณนำเสนอได้เหมือนมืออาชีพ ทำให้การส่งข้อความของคุณ เป็นที่จดจำ เข้าใจง่าย ด้วยขั้นตอนทีละขั้นตอน  [อ่านต่อ …]

เรียนรู้การโน้มน้าวเพื่อความสำเร็จ แม้ว่าคุณไม่มีตำแหน่งหรือ อำนาจอยู่ในมือ ทักษะการโน้มน้าวใจเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนทำตามที่เราต้องการ รักษาความสัมพันธ์โดยไม่ต้องบังคับ [อ่านต่อ …]

มาเข้าร่วมหลักสูตรระดับโลกที่ช่วยทำให้ทักษะการสื่อสารมีประสิทธิภาพและทรงพลังยิ่งขึ้น เรียนรู้วิธีการ step-by-step ที่จะทำให้ไอเดีย ความคิดของคุณ สื่อตรงประเด็น จับใจผู้ฟัง สามารถอ่านภาษากาย  [อ่านต่อ]