มายด์ ทูลส์ โค้ชชิ่ง

โค้ชชิ่ง

การโค้ชของมายด์ทูลส์ เป็นมากกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคน เรายังสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้กับชีวิตของคนมากมาย เวลาคุณพูดถึงเรื่องความสำเร็จบางอย่างในชีวิต เรามักเรียกว่าความฝัน ความฝันจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เมื่อคุณเริ่มวางแผนให้ชัดเจน โค้ชเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิด ช่วยทำให้แผนกร่างนั้นชัดเจน ร่วมสร้างแนวทาง และหนุนให้เกิดแรงจูงใจ ทำให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น โค้ช เป็นภาษาฝรั่งเศสเก่าแก่ หมายความว่า “พาหนะที่เคลื่อนคนจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่ง”

Mind Tools Thailand

mind tools สัมมนา

สัมมนา

หลักสูตรสัมมนาของเรา เราประยุกต์ศาสตร์ Neuro Linguistic Programming (NLP) สำหรับทักษะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การทำงานและการทำธุรกิจ การโค้ชสำหรับนักกีฬา และการพัฒนาตนเอง หลักสูตรสัมมนาหลายหลักสูตรของมายด์ทูลส์ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ยอดเยี่ยม และกลยุทธ์ที่ ลงมือทำแล้วเห็นผลลัพธ์จริง เรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกมิติ และความสำเร็จมากขึ้นในอาชีพการงาน จาก ดร.ริชาร์ด แบนเลอร์ ผู้คิดค้นศาสตร์ NLP เมื่อคุณตัดสินใจเข้าร่วมสัมมนา คุณจะได้รับทักษะที่เอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง และเห็นผลลัพธ์อย่างแท้จริง

Mind Tools Bangkok

มายด์ ทูลส์ หลักสูตรพัฒนาสำหรับองค์กร

หลักสูตรพัฒนาสำหรับองค์กร

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีบริษัทมายด์ทูลส์เชี่ยวชาญ เรื่องระบุความท้าทายเกี่ยวกับบุคคลากรและกระบวนการทำงาน ของลูกค้าที่เป็นตัวขัดขวางความสำเร็จขององค์กร เป้าหมายของเราคือ เป็นหุ้นส่วนกับธุรกิจของท่านในการประเมิน นำเสนอความสำเร็จ พัฒนา และจัดการฝึกอบรมพัฒนา ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน และ สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยผ่านกระบวนการและรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย

mind tools หลักสูตรพัฒนาตนเอง

หลักสูตรพัฒนาตนเอง

หลักสูตรพัฒนาตนเองของบริษัทมายด์ทูลส์นี้ ไม่ใช่บางสิ่งบางอย่างที่น่าเรียนรู้ แต่เป็นหลักสูตรที่จำเป็นสำหรับชีวิตคุณ เมื่อคุณต้องการชีวิตที่แตกต่างและดีขึ้นกว่าเดิม เครื่องมือที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ที่ช่วยผลักดันให้เกิดความสำเร็จในแบบของคุณ

Mind Tools Chiang Mai